วิธีล็อค Drive ใน My Computer ง่ายๆ

posted on 13 Jun 2017 15:01 by lifecarousel directory Knowledge

Start > RUN > gpedit.msc > User Config...

> Admin ... > Windows Compo... >

Windows Explorer > Prevent access..

> ติ๊กที่ Enabled

> ไปที่หัวข้อ Pick one...

> เลือกไดฟ์ที่จะล็อค สมมติล็อคที่ Drive D

> เลือกที่ Reatrict D > Apply > OK

 

-------- เสร็จ---------

 

ถ้าต้องการ ปลดล็อค ให้เข้าที่เดิม เปลี่ยนจาก Enable เป็น

Not Configured > Apply > OK