ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

posted on 01 Aug 2013 14:25 by lifecarousel directory Diary
ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)
  
แบ่งเป็น 3 ประเภท
 
 
 
1. ธนาคาร (BANK)
.
.
.
.
 

BAY - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

www.krungsri.com

 

BBL - ธนาคารกรุงเทพ

www.bangkokbank.com

 

CIMBT - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

www.cimbthai.com

 

KBANK - ธนาคารกสิกรไทย

www.kasikornbank.com

 

KKP - ธนาคารเกียรตินาคิน

www.kiatnakin.co.th

 

KTB - ธนาคารกรุงไทย

www.ktb.co.th

 

LHBANK - บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

(แลนท์ แอน เฮาท์ )

www.lhfg.co.th

 

SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์

www.scb.co.th

 

 

TCAP - บริษัท ทุนธนชาต

www.thanachart.co.th

 

TISCO - บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

www.tisco.co.th

 

TMB - ธนาคารทหารไทย

www.tmbbank.com

 

 

2. เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)
 
 

AEONTS - บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์

www.aeon.co.th

 

AMANAH - บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง

www.amanah.co.th

 

ASK - บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง

www.ask.co.th

 

ASP - บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

www.asiaplus.co.th

 

BFIT - บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร

www.bfit.co.th

 

BLS - บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง

www.bualuang.co.th

 

CGS - บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

 

www.cgsec.co.th

 

CNS - บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน

www.cns.co.th

 

 

ECL - บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

www.ecl.co.th

 

FNS - บริษัท ฟินันซ่า

www.finansa.com

 

FSS - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

www.fnsyrus.com

 

GBX - บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์

www.globlexholding.co.th

 

GL - บริษัท กรุ๊ปลีส

www.grouplease.co.th

 

IFS - บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล

www.ifscapthai.com

 

JMT - บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

 

KCAR - บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส

www.jmtnetwork.co.th

 
 
 

 

KGI - บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ

www.kgieworld.co.th

 

 

KTC - บริษัท บัตรกรุงไทย

www.ktc.co.th

 

MBKET - บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง

www.kimeng.co.th

 

MFC - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

www.mfcfund.com

 

ML - บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง

 

-

OSK - บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค

www.osk188.net

 

PE - บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์

www.pe.premier.co.th

 

   

PL - บริษัท ภัทรลิสซิ่ง

www.phatra-leasing.com

 

 

 

 

 

THANI - บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง

www.ratchthani.com

 

TK - บริษัท ฐิติกร

www.tk.co.th

 

TNITY - บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา

 

www.trinitythai.com

 

UOBKH - บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน

www.uobkayhian.co.th

 

 

 

ZMICO - บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้

www.seamico.com

 

 

 

 

 
3. ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)
 

AYUD - บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล

www.ayud.co.th

 

BKI - บริษัท กรุงเทพประกันภัย

www.bangkokinsurance.com

 

BLA - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต

www.bla.co.th

 

BUI - บริษัท บางกอกสหประกันภัย

www.bui.co.th

 

CHARAN - บริษัท จรัญประกันภัย

www.charaninsurance.com

 

INSURE - บริษัท อินทรประกันภัย

www.indara.co.th

 

MTI - บริษัท เมืองไทยประกันภัย

www.muangthaiinsurance.com

 

NKI - บริษัท นวกิจประกันภัย

www.navakij.co.th

 

 

NSI - บริษัทนำสินประกันภัย

www.namsengins.co.th

 

SCBLIF - บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

www.scblife.co.th

 

SCSMG - บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

www.scsmg.co.th

 

SMK - บริษัท สินมั่นคงประกันภัย

www.smk.co.th

THRE - บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ

www.thaire.co.th

 

TIC - บริษัท ไทยประกันภัย

www.thaiins.com

 

TIP - บริษัท ทิพยประกันภัย

www.dhipaya.co.th

 

TSI - บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

www.tsi.co.th

 

 

TVI - บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์

www.thaivivat.co.th

 

Comment

Comment:

Tweet