สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

posted on 09 Aug 2013 09:19 by lifecarousel

  

  
  
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)
  
แบ่งออกเป็น 6 ประเภท
  
1.ยานยนต์   (AUTO)
  

AH -

บริษัท อาปิโก ไฮเทค

http://www.aapico.com/   อะไหร่รถยนต์

APCS - บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น

http://www.asiaprecision.com/   อะไหร่รถยนต์

BAT-3K - บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

www.3kbattery.com  แบตเตอร์รี่

CWT - บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป

www.cwt.co.th   หนังเบาะรถ

EASON - บริษัท อีซึ่น เพ้นท์

http://www.easonpaint.co.th/    สีพ่นรถ สีหมึกพิมพ์ สีเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะ  สีเรือ สีรถไฟ สีฝุ่น สีอาคาร

GYT - บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย)

www.goodyear.co.th   ยางรถยนต์

 

HFT - บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)

http://www.duro.co.th/  ยางสำหรับรถจักรยานยนต์ รถขนส่งขนาดเล็ก เช่น รถเข็น  รถลาก รถกอล์ฟ  รถวิ่งไต่เขา

IHL - บริษัท อินเตอร์ไฮด์

www.interhides.com หนังหุ้มเบาะรถ หนังหุ้มพวงมาลัย หุ้มเกียร์

  

 

IRC - บริษัท อิโนเว รับเบอร์

www.ircthailand.com  ยางนอกและยางในของรถจักรยานยนต์

 

 

SAT - บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

http://www.satpcl.co.th/  ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

SECC - บริษัท เอส.อี.ซี. ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

http://www.secgroup.co.th/  ผู้จำหน่ายรถยนต์นำเข้าอิสระ

SMC - บริษัท เอสเอ็มซี พาวเวอร์

www.smcpcl.co.th

SPG - บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป

http://www.siampangroup.com/  Battery ,Lubricants, Grease

STANLY - บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

http://www.thaistanley.com/  นำเข้าและจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างสำหรับยาน พาหนะ

TKT - บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม

http://www.tkrungthai.com/newver2/  ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์

 

 

TNPC - บริษัท ไทยนามพลาสติกส์

http://www.thainam.com/  หนังเบาะ หนังสำหรับอุปกรณ์กีฬา หนังรองเท้า หนังFurniture

TRU - บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์

การผลิตชิ้นส่วน การรับจ้างประกอบ และดัดแปลงรถยนต์ต่างๆ หรือรถอเนกประสงค์ 7 ที่นั่งจากบริษัทอีซูซุ มอเตอร์http://www.thairung.co.th

 

TSC - บริษัท ไ