บริษัทในตลาดหลักทรัพย์

posted on 09 Dec 2011 17:17 by lifecarousel

เนื้อหาดังต่อไปนี้ เป็นเนื้อหาของ lifecarousel.exteen.comที่รวบรวมมา

หากผู้ใดสนใจจะคัดลอก กรุณาให้เครดิต จะขอบคุณมากครับ

[[[[ ค้นหาชื่่อบริษัทได้ โดยกดปุ่ม Ctrl พร้อมกับ F เพื่่อพิมพ์ชื่่อบริษัทที่ต้องการค้นหา ]]]]

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

  • ·         ธุรกิจการเกษตร(AGRI)
  • ·         อาหารและเครื่องดื่ม(FOOD)

 

 

 

·         ธุรกิจการเกษตร(AGRI)

 

ASIAN - บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

อาหารแช่แข็ง www.asianseafoods.co.th

 

CHOTI - บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

อาหารแช่แข็ง www.kst-hatyai.com

 

CM - บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)

 

ผักแช่แข็ง www.cmfrozen.com

 

CPI - บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด(มหาชน)